Current WAEC Syllabus For Hausa (+PDF)

Would you like to know the topics in the syllabus where all your WAEC Hausa questions will come from?

In this library…

You will see and download your current WAEC syllabus for Hausa theory and objective examination in SSCE and GCE this year.


ALSO SEE: WAEC Syllabus For All Other Subjects In SSCE and GCE


Take note.

It will consist of two papers, Papers 1 and 2. Details on the papers are as follows: 

PAPER 1: Will be a multiple choice objective test which will last1 hour and carry 60 marks. It will have three sections, Sections A, B, and C.

PAPER 2: This will be an essay test which will also be in three sections, Sections A, B and C. The rubrics shall be written in Hausa. The paper will take 2 hours and carry 100 marks.

Now to the syllabus…

WAEC syllabus for Hausa (1)


SECTION A: LANGUAGE


 • Comprehension (2 short passages) – 10 items 
 • Composition/Letter Writing – 4 items 
 • Sound System – 6 items 
 • Grammar – 6 items 
 • Translation – 4 items 

TOTAL = 30 items


SECTION B: LITERATURE


 • Basic Principles of Literary Appreciation – 4 items 
 • Oral Literature Prose – 3 items) 
 • Poetry – 3 items)
 • Drama – 3 items) 

TOTAL = 13 items

 • Written Literature Prose – 3 items) 
 • Poetry – 3 items) 
 • Drama – 3 items)

TOTAL = 9 items 


SECTION C: CULTURE


 • Customs – 4 items)
 • Institutions – 4 items) 

TOTAL = 8 items 

FINAL TOTAL = (30 + 22 + 8) = 60 items 

In Section B, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be on the set books for Paper 2.

WAEC syllabus for Hausa (2)


SECTION A: LANGUAGE


(i) Composition / Letter Writing

Candidates are advised to write an essay of about 300 words on the topic chosen. 

Candidates are advised to spend not more than 45 minutes on this question. The topics will include any of the following essay type: 

 • Narrative – Insha’i Na Labari 
 • Descriptive – Insha’i Na Siffance 
 • Argumentative – Insha’i Na Muhawara 
 • Expository – Insha’i Na Bayani 
 • Dialogue – Muhawara ta kai tsaye 
 • Proverbial – Karin Magana 
 • Letter Writing – Rubutun Wasika

(ii) Sound System (Tsarin Sauti)

Candidates will be required to answer one question from the two questions set. Questions will be set testing candidates’ knowledge of: 

 • (a) Consonants, Vowels and Syllable Structure: (Furucin bakake da wasula da kirar gaba) 
 • – their production in terms of place, manner and status of glotis e.g. bilabials, nasals, voice and voiceless sounds. (Gurbi da yanayi da matsayin makwallato na furucinsu misali ’yan lebba da ’yan hanci da mai ziza ko maras ziza) 
 • – Syllable Structure – the way consonants and vowels combine in syllable.
 • Structure of Syllable (Tsarin gaba) 
  • – Consonant + vowel (cv) – BW 
  • – Consonant + vowel + vowel (cvv) – BWW 
  • – Consonant + vowel + consonant (cvc) – BWB
 • Types of Syllable (ire-iren gaba) 
  • – open syllable (budaddiyar gaba) 
  • – close syllable (rufaffiyar gaba) 
 • Vowel production (furucin Wasula) 
  • – vowel length – short and long vowels, dipthongs (gajeru da dogaye da tagwan wasula) 
 •  Tone (Karin Sauti) 
  • – High tone (Karin sautin sama) 
  • – Low tone (Karin sautin kasa) 
  • – Falling tone (Karin sauti mai faduwa)

(iii) Grammar (Nahawu) 

Candidates will be required to answer one question from the two questions set. 

 • (a) Word Structure And Word Formation (Ginin kalmomi): 
  • – Root – (saiwa) 
  • – Affix – (dafi) 
  • – Prefix – (dafa goshi) 
  • – Infix – (dafa ciki) 
  • – Suffix – (dafa keya) 
 • (b) Word Classes (Azuzuwan kalmomi): 
  • – Noun – (suna) 
  • – Verb – (Aikatau) 
  • – Adjective – (sifa) 
  • – Adverb – (Bayanau) 
  • – Pronoun – (Wakilin Suna) 
  • – Conjunction- (Mahadi) 
  • – Specifier – (Mafayyaci) 
  • – Quantifier – (Ma’auni) 
  • – Demostrative – (Nunau) 
  • – Ideophone – (Amsa-kama) 
  • – Diminutive – (Tsigilau)
  • – Stabilizer – (Dirka) 
  • – Referential- (Madanganci)
 • (c) Grammatical Categories (Rukunonin Nahawu) 
  • – Tense and Aspect – (Lokutan aiki) 
  • – General Past – (Shudadden Lokaci Na I) 
  • – Relative Past – (Shudadden Lokaci Na II) 
  • – General Continuous – (Lokaci Mai Ci Na I) 
  • – Relative Continuous – (Lokaci Mai Ci Na II) 
  • – First Future – (Lokaci Na Gaba Na I) 
  • – Second Future – (Lokaci Na Gaba Na II) 
  • – Habitual – (Lokaci Na Sabo) 
  • – Subjunctive – (Umurtau) 
  • – Negative – (Korewa) 
  • – Gender – (Jinsi) 
  • – Number – (Adadi) 
 • (d) The structure and Types of Sentences: (Tsari da ire-iren jumloli) 
  • – Subject and predicate – (yankin suna da na aikatau) 
  • – Simple sentence – (sassaukar Jumla) 
  • – Complex sentence – (sarkakkiyar Jumla) 
  • – Compound sentence – (Hardaddiyar Jumla)

SECTION B: LITERATURE 


This section will consist of Oral and Written Literature and six questions will be set, out of which Two will be attempted, i.e. one from Oral Literature and one from Written Literature. 

There will be six set books, three on Oral Literature and three on Written Literature. 

(i) Oral Literature

 • – Prose (Tatsuniya da tarihihi da Karin Magana da Ka-Cinci-Ka-Cinci 
 • – Poetry (Wakokin Baka) 
 • – Drama (Wasannin Gargajiya) 

In Oral Literature, there will be 3 set books covering the different genres. One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions.

(ii) Written Literature:

In Written Literature, there will be 3 set books covering the different genres. One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions. 

 • – Prose (Zube) 
 • – Poetry (Rubutattun wakoki) 
 • – Drama (Wasan kwaikwayo)

SECTION C: CULTURE


This Section will test candidates’ knowledge of any of the following items on customs and Institutions: Two questions will be set and candidates will be required to answer one.

Topics to be examined will include: 

(i) Greeting

 • – Gaisuwar ban girma 
 • – Gaisuwar taya murna 
 • – Gaisuwar lokatai (safiya, rana, la’asar, damina, rani, d.s.) 
 • – Jaje 
 • – Ta’aziyya 

(ii) Tarbiyya: Hanyoyin tarbiyya (tsawa, kwabo, harara, horo, d.s.) 

 • – Girmama iyaye 
 • – Girmama na gaba 
 • – Girmama tsara 
 • – Da’a ga hukuma 

(iii) Hospitality (karimci)

 • – Girmama bako 
 • – Kyauta 
 • – Ciyarwa 
 • – Sadaka 

(iv) Family (Iyali)

 • – Al’adun Aure 
 • – Haihuwa 
 • – Radin Suna
 • – Reno 
 • – Yaye 
 • – Kaciya 
 • – Zumunci 
 • – Al’adun Mutuwa 

(v) Traditional Beliefs and Practices

Al’adun da suka saba wa addini misali: camfi, bori, duba, tsibbu, maita, fatalwa, d.s.

(vi) Traditional Occupations (sana’o’ in gargajiya)

 •  – Noma 
 •  – Kira 
 •  – Saka 
 •  – Jima 
 •  – Wanzanci 
 •  – Kitso 
 •  – Sassaka 
 •  – Kiwo 
 •  – Dukanci 
 •  – Fawa 
 •  – Su 
 •  – Rini 
 •  – Kasuwanci 
 •  – Dillanci

(vii) Traditional Medicine (Magungunan gargajiya): Masu ba da maganin gargajiya. Misali: 

 • – Magori 
 • – ’yar maiganye 
 • – bokaye 
 • – Wanzamai, d.s. 

(viii) Traditional Authority and office holding (sarautun gargajiya) 

 •  – Sarki 
 •  – Hakimi 
 •  – Dagaci 
 •  – Mai Unguwa 
 •  – Shamaki 
 •  – Shantali 
 •  – Sarkin Zagi 
 •  – Liman
 • Sarkin fada, d.s. 

(ix) Forms of Traditional Recreation (Wasannin dandali)

 • – Dambe 
 • – Kokawa 
 • – Kalankuwa 
 • – Shanci 
 • – Sukuwa 
 • – Hawan kaho

Download WAEC Hausa syllabus PDF

Click on the link below to start your instant download of the WAEC syllabus for Hausa.

GOOD LUCK.

Do you have something to ask on this WAEC syllabus for Hausa? Comment below and a staff or fellow Topper will reply you.

Let others know

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrighted. Why not share this post instead?